Gjelder spill på banen og takeaway.

NB! Alt utstyr som skal leies som takeaway ( da spiller man på sitt eget område ) må hentes og leveres på Megazone , Møllergt 24, 0179 Oslo


1: Alt spill skjer på eget ansvar.

2: Leietageren har ansvaret for at utstyret ikke skades eller kommer på avveie. Skadet/mistet utstyr erstattes av leier.

3: Utstyret leveres inn etter avtale på Megazone i Oslo ( Møllergt 24 ) tlf 22 988550.
Ved takeaway gjelder levering etter avtale signert ved henting.

4: Leietager er ansvarlig for IKKE å overlate markøren til personer under 18 år.
Det er tillatt å bruke paintballmarkør etter fyllte 16 år med tillatelse fra foresatte.

5: Under spill og på spillefelt skal maske ALLTID brukes. Markøren skal ALLTID sikres før du går ut!.
Brudd på dette punktet medfører utestengelse. Dette for din og andres sikkerhet.

6: De utleide utstyret tilhører Megazone AS. Utstyret kan ikke videreutleies.

7: Deltagere må ikke være synlig påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

8: Det må ikke skytes over nettet eller utenfor anviste områder.

9. Spillere med egen markør plikter å måle utgangshastigheten på paintballer (chrone). Maks utgangshastighet er 300 ftp.